You are here
Home > Posts tagged "operatörler"

Excell VBA-Operatörler

Operatörler programlardaki iki sayı veya sayısal ifade arasında matematiksel işlemleri, karşılaştırma işlemlerini veya mantıksal işlemleri gerçekleştirirler. Toplama, çıkarma en basit örnekleridir. 1153

Top