.Net Framework

9 posts

LINQ To SQL yardımıyla veritabanı bağlantılarını oluşturun. Bu bağlantı ile veritabanına veri ekleme, veri silme, veri güncelleme işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. LINQ yordamlarını kullanarak LINQ To SQL bağlantılarını çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz.