You are here
Home > Posts tagged "Matlab Soru Çözümleri"

Matlab Soru Çözümleri 29-Temel Matris İşlemleri-10-Factorial

Matlab Soru Çözümleri 29-Temel Matris İşlemleri-10-Factorial Factorial Fonksiyonu Bir dizinin veya bir matrisin faktöriyel değerlerini hesaplar. Matris için her değerin ayrı ayrı hesabını tutar. Öncelikle her programlama dilinde öğrentilen bir sayının faktöriyelinin nasıl alındığını daha sonrasında ise bir dizinin faktöriyelinin nasıl alındığını klasik bir algoritma ile yapalım. 2120

Matlab Soru Çözümleri 26-Temel Matris İşlemleri 7-Tablo Sıralaması

Matlab Soru Çözümleri 26-Temel Matris İşlemleri 7-Tablo Sıralaması Sort Fonksiyonu-Tablo Sıralaması Sort ve sortrows fonksiyonlarını önceki yazımda anlatmıştım ve örnekler çözmüştük. Bu yazımda ise bu fonksiyonların daha doğrusu sortrows fonksiyonunun tablo(table) değişkeni üzerinde nasıl uygulandığını göstereceğim. 2108

Matlab Soru Çözümleri 21-Temel Matris İşlemleri 2 -Diag

Matlab Soru Çözümleri 21-Temel Matris İşlemleri 2 -Diag Diag(Diyagonal) Fonksiyonu Diyangonal köşegen anlamına gelmektedir. Matlab ortamında matrisler ile işlemler yaptığımız için diag fonksiyonu da köşegen matrisini çıkartır. Önceki soruda oluşturduğumuz çarpım tablosunun diagonal matrisini çıkartalım. 2072

Matlab Soru Çözümleri 20-Temel Matris İşlemleri 1

Matlab Soru Çözümleri 20-Temel Matris İşlemleri 1 Transpoz Aynı numarada ki satır ve sütunların yer değiştirilmesi işlemine transpoz denir. Bir matrisin transpozu Matlab ortamında ( ' ) ile gösterilir. Bu uygulamamızda bu işlemleri kullanarak bir çarpım tablosu oluşturacağız. 2069

Top