Matlab Soru Çözümleri 242-Regresyon Analizi

Matlab Soru Çözümleri 242-Regresyon Analizi

Herkese merhabalar.Bundan sonraki yazılarda daha çok istatistik alanına yönelicez. İstatistik alanında kullanabileceğiniz ve sıklıkla karşınıza çıkan denklemleri ve verileri ele alarak örnek sorular çözücez. Tabiki bunların yanında istatistiksel fonksiyonları nasıl kullanabilirsiniz onları da görmüş olacaksınız.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan bazen farkettiğimiz bazen de biz görmesek bile el altında çalışan şeyler verilerdir. Elimizdeki mobil telefon uygulamarından internete, internetten bilgisayarlara her yerlerde veriler yer almış durumda. Sadece verileri kontrol etmek ve verileri analiz etmek için bile saatlerce zaman harcanmakta onlarca yardımcı program kullanılmaktadır.

Elde edilen veriler yardımcı programlara yüklenir ve analiz  edilir. Bu analiz için istatistik denilen kavram öne çıkar. İstatistikte ise bu verilerin amaçlarımız için nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan bir sürü yöntemler ve testler bulunmaktadır. Bundan sonraki bölümde istatistiksel analiz kısmında ki yöntemlerin Matlab ortamında nasıl kullanıldığını ve bu yöntemlerin neler olduğunu anlatmaya çalışacağım.

 Regresyon Analizi

Kabaca sebep sonuç ilişkisinin sayısal hali diyebiliriz. Örneğin insanların gelirlerine göre yaptıkları harcamaları arasındaki ilişki bir regresyon analizi olarak kullanılabilir. Buradan anlayacağımız 2 veya daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi kullanarak bu değişkenler ile ilgili tahminler yapabilmek amacıyla regresyon analizi yapılır. Bu analizi yapabilmek için bir matematiksel model gerekir. Bu matematiksel model ise şöyledir ;

Y = a + bX
Y=Sonuç değişkenimizdir.
X=Sebep değişkenidir.
a= Doğrunun Y eksenini kestiği noktanın değeri
b= Doğrunun eğimi
 Şimdi bir örnek yapalım;
  Dekar başına kullanılan gübre ile verim arasındaki ilişki için bazı veriler elde edilmiştir. Bu veriler aşağıdaki gibidir.
Sebep (X)  Dekara atılan gübre = 8- 12- 14- 16- 22- 28- 35- 41
Sonuç (Y)  Dekardan alınan verim = 15- 18- 25- 35- 48- 55- 60- 64
 Buradan elde edilen sonuçla neler yapabiliriz. Gelecekte her bir dekara atılan gübre için yaklaşık olan bir tahmin denklemi üretebiliriz. Daha sonraları ise eldeki imkanları buna göre kullanabiliriz.
 Daha önceden regresyon analizi için elle çözümünün kodlarını zaten paylaşmıştım. Şimdi ise regresyon analizinin sadece tek bir fonksiyonla halledebiliriz. Bunun için kullanacağımız fonksiyon regression ‘dur.

 

 Yukarıdaki sonuca baktığımızda a ve b değerlerini görüyoruz. k değeri nerden çıktı diye soracak olursanız bu değişken bize veriler arasındaki uyumluluğu göstermekte.  Eğer bu ilişki negatif olsaydı veriler arasında ters bir ilişki olduğuna yani biri artarken diğerinin azaldığını ifade ederdi. Ancak pozitif olduğundan biri artarken diğerinin de arttığını söylemektedir. 0.5 ‘ten büyük olduğu için de güçlü bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir