Veri Tabanına Giriş

Veritabanı, herhangi bir konuda birbirleri ile ilişkili verilerin sistematik olarak oluşturduğu yapılardır. Günümüzde eğer herhangi bir alanda veriler sistematik olarak saklanacaksa mutlaka veritabanı sistemlerine ihtiyaç duyulur. Okullarda ki kitapların saklanması ya da mesela bir marketin ürün stoklarının saklandığı, bankalardaki müşteri bilgilerinin saklandığı vb. birçok örnek aslında hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan bir sistemdir veritabanı.

1994 yılında Elmasri veri tabanını, kendisini tanımlayabilen, kendisi hakkında bilgi içeren birbirleri ile ilişkili kayıtların oluşturduğu bir koleksiyondur, şeklinde tanımlamıştır. Bir veritabanı verilerden (data) ve kendisini açıklayan metadata denilen iki bölümden oluşur. Metadata, veritabanı içinde veritabanının yapısını açıklayan veridir. Metadata verilerin nasıl tutulacağı, verilerin birbiri ile ilişkilerinin nasıl olacağı gibi tanımlardan oluşur.

Veritababanları, oluşturma ve kullanım aşamalarında çeşitli özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bu özellikler ve kavramlar veritabanının oluşmasını sağlamaktadır. Bu kavramı inceleyecek olursak şu şekildedir;

1-Tablo:

Veritabanı içerisinde tutulacak verileri taşımak için kullanılır. Tablo satır ve sütunlardan oluşan verilerin depolandığı veritabanı elemanıdır. Veritabanı içerisinde barındırmış olduğu verileri tablolar halinde tutar. Bir veri tabanı içerisinde istediğiniz sayıda tablo kurabilir ve bunları kendileri arasında ilişkilendirebilirsiniz.

1

Bu tablo Northwind veri tabanına ait müşteriler tablosudur.

2-Veri Tipleri

Oluşturduğumuz veri tabanında kaydettiğimiz verilerin türleri aynı değildir. Kimi sayısal değerler olabilir kimi para kimi de tarih türünde olabilir. Bunun gibi kullanacağımız birçok tür için veri tipleri bulunmaktadır.

Ekran Alıntısı

Veri tipi yani Data Type kısmına bakarsak bazı türleri görebiliriz. Kullandığımız veri tiplerinin uzunluklarını da belirleyebiliriz ayrıca.

3-Anahtar Kullanımları

Tablolarda bulunan kayıtları birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Ayırt etme işlemi bir sütun üzerinden yapılacağı gibi birden fazla sütun içinde yapılabilir. Anahtarlar kısmını biraz daha açmak gerekirse mesela Türkiye de herkesin sahip olduğu ve asla birbiriyle aynı olmayan T.C kimlik numaraları vardır. Genel olarak bir tablo halinde düşünürsek T.C kimlik numarası bir anahtardır.

3.1.Primary Key(Birincil Anahtar)

Tabloda tutulan verilerden benzersiz yani aynı değeri iki kez içermeyecek olan sütun birincil anahtar olarak belirlenir. Birincil anahtar olan sütun NULL(boş) değeri veya birbirinin aynı olan değerleri içermez.

3.2.Foreign Key(Yabancı Anahtar)

Yabancı anahtar bir sütunun veya birden fazla sütunun birleşmesinden oluşabilir. Birincil anahtar da olduğu gibi sütunu Foreign Key olarak belirlemek mümkün değildir. İlişki kurulmadığı sürece kullanılmaz. Birbiri arasında ilişki bulunan iki tablodan birisinden diğer tablodaki  birincil anahtara başvuran sütun foreign key olarak adlandırılır.

2

Bu tablolarda öğrencino ve bölümkodu prımary key, bolum_kodu foreign key.

4.İlişkilendirme

Tanım olarak tek sorgu ile birden fazla tablodan bilgi alma işlemine ilişkilendirme denilir. Bazı veritabanı yazılımlarında sorgu kullanılmadan da ilişkilendirme yapılabilir.

3

Bu veritabanı bir sinema sistemine aittir. Gerekli ilişkileri görebilirsiniz.

5.NULL Değeri

Tablo içerisinde bir sütuna hiçbir bilgi girilmediği durumlarda oluşur. Sütun içerisinde görünürde hiçbir bir bilginin olmaması NULL değer olduğunu göstermez. Boşluk tuşunun kullanımı NULL değer değildir.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir