SQL-OPERATÖRLER

SQL-OPERATÖRLER

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi SQL veri tabanın da sorgulama yaparken çeşitli operatörler kullanırız. Bunlardan ilki mantıksal operatörlerdir.

And, Or ve Not operatörleri mantıksal operatörlerin içinde yer almaktadır. Birden fazla koşula bağlı SQL ifadeleri oluşturmamızı sağlarlar, diğer bir deyişle ise birden fazka kriter belirterek sorgulama yapmamızı sağlarlar.

And(ve): Belirtilen tüm koşulları AND bağlacı ile birbirine bağlayan operatördür. Kriterlerin tümünün sağlanması durumunda kayıtların listelenmesini sağlayan operatördür.

Mesela öğrenci numarası 2015′ ten büyük ve İstanbullu öğrencileri listeleyelim.

Or(veya): SQL ifadesi için belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanması halinde kayıtları listeleyen operatördür. Koşulları Or operatörü ile birbirine bağlarız. And ve Or operatörlerini birlikte de kullanabilirsiniz.

Mesela Endüstri veya Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencileri listeleyelim.

Not(Değil): Bir durumun tersini alan operatördür. Mesela Bilgisayar bölümünde okumayan öğrencileri listelemek istersek;

İkinci operatörümüz IN, NOT IN operatörleridir. Bir veri kümesinde arama yapmamızı sağlayan operatörlerdir. Bir alanın bir veri kümesi ile karşılaştırılarak verilerin listelenmesini sağlar. Birçok and, or kullanmak yerine bu operatörleri kullanmak işlem açısından bir çok öneme sahiptir.

Mesela Endüstri veya Makine veya Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencileri listeleyelim.

Not deyiminde olduğu gibi aynı şekilde Not In deyiminde de yapıyoruz.

Bir diğer operatörümüz between operatörüdür. Aralıklı sorgulama yapmak için kullanırız. Genellikle sayısal ifadeler üzerinde kullanılır. Mesela Öğrenci numarası 2009 ile 2013 arasında ki öğrencileri listelemek için ogrencinumarası>=2009 and ogrencinumarası<=2013 sorgusunu yazmak yerine between’ i kullanabiliriz.

Bir diğer operatörlerimiz Like ve Not Like. Karakter türü alanlar üzerinde işlem yapan komutlardır. Belirtilen alan içinde istenilen karakterlerin sorgulanmasını sağlayan komutlardır. Like operatöründe anahtar kelime ile birlikte genellikle % işareti kullanılır.

Son operatörümüz karşılaştırma operatörleri. Önceki örneklerde zaten bunları kullandık <, >, >=,<=, <> gibi operatörlerdir bunlar. Son olarakta anlatmak istediğim order by komutu . Herhangi bir sıralama yapmak istiyorsak A dan Z’ ye yada küçükten büyüğe gibi verileri sıralamak için kullanılır. tabi bunlar içinde 2 tane parametrelerimiz vardır. Bunlarda ;

ASC(Ascending=Artan); Belirtilen alan için artan şekilde sıralama yapar. Eğer alanımız karakter tipli sie alfabetik, sayısal tipli bir alan ise küçükten büyüğe doğru sıralama yapar.

DESC(Descending= Azalan); Belirtilen alan için azalan bir sıralama yapar. Büyükten küçüğe veya Z’den A’ya doğru sıralama yapar.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir