Microsoft SQL Server Ve Veri Tipleri

Microsoft firmasına ait veritabanı sunucu yazılımı, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Veri depolama, gruplama, analiz etme işlevlerine sahiptir ve bu işlevleri kısa sürede gerçekleştirir. Verilerin organizasyonunu merkezi olarak gerçekleşir. Diğer programlarda olduğu gibi benzer isimli veri tipleri mevcuttur.

İstemci uygulamaları ile sunucu üzerindeki verilere ulaşılabilir. Sunucu veya istemci olarak kurulumu gerçekleştirilebilir. Orta ve büyük ölçekli işlemler için kullanılır. Sadece Windows işletim sistemelrinde çalışır. Maliyeti yüksektir. Tablo başına 4TB’ a kadar veri depolayabilir. veri tabanı üzerindeki standart işlemler(seçme, güncelleme, ekleme vb.) SQL ile gerçekleştirilebilirken daha ayrıntılı(koşullu ifadeler, özel fonksiyonlar vb.) işlemler için de T-SQL kullanılabilir.

bigint +-9.223.372.036.854.775.808 arasındaki tam sayıları tutar.
binary 8000 byte’a kadar sabit uzunlukta binary veri alabilir
bit 0 veya 1 tam sayı değeri alır. Yani geriye True ve False değerleri döndürür.
char(n) Alfa nümerik verileri tutar. n karakter sayısını belirler
cursor Tablo yapısında yer almaz. Kayıtlara satır satır erişim için kullanılır
datetime Tarih ve saat için kullanılır. 8 bayt yer kaplar
decimal(p, s) 38 basamak uzunluğuna kadar tam sayı veya virgüllü sayıları tutar. decimal(3,2) olarak tanımlanan bir alanın tam sayı kısmı 3 ondalık kısmı 2 basamaklı olacak demektir.
float(n) -+1,79E+308 aralığına kadar olan değerleri alabilir.  n değeri kapladığı alanı ifade eder
image 2147483647 byte uzunluğunda resim, sunu, excell dosyası gibi ikili formatta veri saklamak için kullanılır.
int +-2.2.147.483.648 arasındaki tam sayıları tutar 4 byte yer kaplar
money Parasal veri içerikleri tutmak için kullanılır
nchar(n) Alfa nümerik verileri tutar. 256 farklı karakter içerebilir.
ntext Çok uzun alfa nümerik verileri saklamak için kullanılır. 2 GB’a kadar veri girilebilir.
nvachar(n) Alfa nümerik verileri tutmak için kullanılır. n yerine MAX değeri yazılırsa 536870912 karakter veya 2 GB veri tutabilir
text Çok uzun alfa nümerik verileri saklamak için kullanılır. 2 GB’a kadar veri girilebilir
varchar(n) Alfa nümerik verileri tutan alanlar için kullanılır. char formatından farkı uzunluğun(n) değişken olmasıdır. Bu veri tipi girilen değerin uzunluğu değişken olduğunda kullanılır. n değeri maksimum zunluk değeridir.

 

Kaynakça: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-Turgut Özseven

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir