You are here
Home > Matlab Soru Çözümü > Newton Yöntemi-Matlab Soru ve Çözümleri(18/100)

Newton Yöntemi-Matlab Soru ve Çözümleri(18/100)

Newton yöntemi ile bir sayının karekökünü bulan bir program yapacağız. Newton yönteminde ise karekökü alınacak sayı girilir. Bu sayının karekök değerini bulmak için keyfi bir başlangıç x sayısı iterasyonun başı olarak seçilir ve sonra bu sayı değeri=(xilk+x/xilk)/2 formülü ile sınanır. Eğer bu değer epsilondan küçük kaldığı anda işlem kesilir ve bu andaki x değeri gösterilir.

Command Window

Ali Demirkaya
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyan, Bir şeyler öğrenmek ve başkalarına da öğrendiklerimi göstermek için çalışan biri

Bir Cevap Yazın

Top