You are here
Home > Matlab Soru Çözümü > Eğri Uydurma-Matlab Soru ve Çözümleri(34/100)

Eğri Uydurma-Matlab Soru ve Çözümleri(34/100)

Matematikte ve istatistikte eğri uydurma adı altında çok önemli bir konu vardır. Elinizde ölçüm ve hesap sonuçlarını içeren ikili bir dizi (x ve y gibi) varsa bu dizinin örneğin x dizisindeki herhangi bir ara değerine karşılık gelen y değerini bulmak için x ve y ile arasındaki ilişki yani korelasyon denklemine veya mantığına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer verilerimiz arasında lineer bir ilişki varsa problem, lineer regresyon problemi olarak ele alınır. Ölçüm setimiz doğrusal bir özellik taşıyorsa y=mx+b şeklinde bir doğru denklemi ile yaklaşım sağlayabiliriz. Bu denklemdeki m ve b katsayılarını bulmak için de en küçük kareler yöntemi kullanılır. Bu yöntem için;

Ali Demirkaya
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyan, Bir şeyler öğrenmek ve başkalarına da öğrendiklerimi göstermek için çalışan biri

Bir Cevap Yazın

Top