You are here
Home > Matlab Soru Çözümü > 3D Grafikler-6 Matlab Soru ve Çözümleri(64/100)

3D Grafikler-6 Matlab Soru ve Çözümleri(64/100)

Yüzeyin ve patch grafik nesnelerinin renk gölgeleme özelliklerini ayarlar; flat, faceted ve interp olarak adlandırılan üç türü vardır. shading fonksiyonunun 3 türü vardır;

  • shading flat: Herbir ağ çizgi parçası ve yüzeyi, parçanın uç noktasındaki veya en küçük indise sahip yüzeyin köşesindeki renk değeri ile belirlenen sabit bir renge sahiptir.
  • shading faceted: Varsayılan gölgeleme yöntemidir. Çakışık siyah ağ çizgileriyle gölgeleme yapar.
  • shading interp: Herbir çizgi parçasındaki rengi ve renk haritasını ortaya koyarak yüzeyi değiştirir.

 

Ali Demirkaya
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyan, Bir şeyler öğrenmek ve başkalarına da öğrendiklerimi göstermek için çalışan biri

Bir Cevap Yazın

Top