İşletmelerde Bilgi Ve Yönetimi-2

Geçen yazımda sizlere işletmelerin üretim süreçlerinde üretimlerine kattıkları bilgi türlerini ve önemini anlatmıştım bu yazımda ise genel olarak bilgi ve yönetiminden bahsedeceğim.

Bilgilerin kullanılmasıyla ilgili çalışmaların daha ziyade üç ana grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan ilki bilginin müşterilerle ilgili olarak kullanılmasıdır. Ürün ve hizmet kalitesinin ölçülmesi, pazarlama, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda bilginin kullanılması bu grupta ele alınmaktadır. İkincisi bilginin dahili süreçlerde kullanılmasıdır. Yönetim, organizasyon ve tüm iş süreçleriyle ilgili konularda bilginin kullanılması bu kapsamda değerlendirilmektedir. Son olarak bilginin kuruluşlar arası kullanılmasıdır. Başta tedarikçiler ve stratejik ortaklar olmak üzere bilginin diğer kuruluşlarla müşterek olarak kullanılması ile ilgili tüm çalışmalar bu kapsamda ele alınmaktadır. Günümüzde şirketler arası işbirliği ve yardımlaşmanın gelişmesi kuruluşlar arası bilginin kullanılmasının önemini arttırmakta ve her geçen gün konuya yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bu anlamda kuruluşların tedarikçileriyle, ortaklarıyla devlette hatta rakipleriyle olan ilişkilerinde müşterek bilgi kullanımının giderek artması kuruluşlar arası bilgi kullanımının öneminin daha iyi anlaşılmasına sebep olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda bilginin üç farklı biçimde kullanılabildiğini ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki, bilginin doğrudan kullanılmasıdır. Mesela bilginin bir problemin çözümünde veya karar alma sürecinin belirli bir amaca yöneltilmesinde kullanılması bu kapsamda değerlendirilebilir. İkincisi bilginin dolaylı kullanılmasıdır. Bilginin bir konuyla ilgili genel bir bakış açısı kazanma, aydınlanma ve bilgi birikimini geliştirmeye yönelik olarak kullanılmasına bilginin dolaylı olarak kullanılması denilmektedir. Bilginin bu şekilde kullanılması belirli bir problemin çözümüne veya karar alma sürecine doğrudan bir katkı sağlamasa da uzun vadede daha sağlıklı kararlar alınması veya problemlerin daha doğru biçimde çözülmesi gibi dolaylı etkiler yapabilir. Üçüncüsü ise bilginin sembolik olarak kullanılmasıdır. Bu durum bilginin belirlenen amaca uygun düşmeyecek biçimde kullanılması anlamına gelmektedir. Mesela piyasa araştırması sonuçlarının çarpıtılması bilerek bir bilginin saklanması veya ancak kişilerin veya kurulların çıkarlarına uygun düşen kısmının ortaya konulması bilginin sembolik olarak kullanılmasıdır. Bu durum daha ziyade bilginin, ön yargıları, önceden alınmış kararları veya fiilleri meşrulaştırmak amacıyla kullanılması şeklinde görülür. Bilginin zikredilen biçimde kullanılması ile organizasyonun başarısı arasındaki ilişki incelediğimiz zaman bilginin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması ile organizasyonunun performansını ve başarısı arasında olumlu, sembolik olarak kullanılması ile organizasyonun performansı ve başarısı arasında ise olumsuz bir ilişkinin olduğu araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.

Bilgi yönetiminin öncelikli amacı, örgütün çevresinde meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenileşmeler ile kavramsal gelişmelerden örgütün zamanında haberdar olması ve bunun örgüte yansıtılmasıdır. Bilgi üreten ve yayan bir örgüt olarak eğitim örgütlerinin bu yenileşme ve değişmelerden zamanında haberdar olması, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi yönetiminin öncelikli amacı bilgi deposu oluşturmaktadır. Bu her 2 türlü bilginin doküman şekline sokularak saklanan bilgidir. Bu bize bildiklerimizi elimizde tutmamızı sağlayacaktır. Bir diğer amacı bilgiye ulaşmayı geliştirmekten geçer. Bir çalışan veya bir örgüt üyesinin bilgiye ulaşmasını sağlamak için eğitimler verilebilir ya da örgüt içi bilgi aktarımı yapılabilir .Diğer bir amacımız bilgiyi servet olarak yönetmektir. Bilgiyi servet olarak yönetmek demek bilginin değerini bilmek demektir. Her şeyden önce bilginin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir.

Neden bilgi yönetimi?

Bir insan beyni sürekli çalışmak için yaratılmıştır. Siz ona ne kadar bilgi koyarsanız beyin daha fazla bilgi isteyecektir. Sürekli yeni bilgi hem bireysel hem de örgüt olarak büyük bir fayda sağlayacaktır. Özellikle de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında teknolojinin sürekli değişmesi neticesinde yeni süreçler yeni ürünler doğacaktır. Bunların üstesinden gelmek ise ancak bilgiyle sağlanabilir. Teknolojinin de sürekli gelişmesi tabi ki de müşterinin ihtiyaçlarını da etkileyecektir. Müşteriler üreticilerden eskisine göre daha kaliteli ve çok işlevli ürünler bekleme içine girecektir. Sizin üretecekleriniz ise müşteriyi çok iyi tatmin etmesi gerekmektedir. Bilgiyi olduğu gibi değil olması gereken gibi kullanmalısınız ki bu beklentiyi karşılayabilirsiniz.

Bilgi yönetiminin bize yararları ise;

Örgüt çağında hızlı ve etkili sorun çözme

Örgütün bireyselden ziyada bir bütün olarak gelişimi

Daha yüksek oranlarda öğrenme ve yenileşme

Daha yüksek düzeylerde uzmanlık ve bilgiye sahip olma

Örgütün giderek artan bir esneklik ve adaptasyon yeteneği

Bilginin Hayata Geçirilmesi ve yönetilmesi

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir