İşletmede Örgütlenme-2-Bölümlere Ayırma

İşletmede Örgütlenme-2-Bölümlere Ayırma

Bir önceki yazımda sizlere örgütlenmenin tanımını, ne anlama geldiğini ve örgütleme sürecini anlatmıştım bu yazımda ise bölümlere ayırmayı yani işleri gruplandırmayı anlatacağım.

İşleri gruplandırmanın bazı ilkeleri vardır. Madde madde oluşturmak yerine ilkeleri direkt açıklayacağım.

1.Benzer İşlerin Dikkate Alınması

Bölümlere ayırmada birbirine benzeyen faaliyetlerin aynı grup altında toplanması gerekir. Böylece faaliyetler daha etkin bir şekilde yürütülebilir.

2.Uzmanlaşmadan Yararlanma İlkesi

Bu ilkenin özü bireyin bilgi ve tecrübe sahibi olduğu ,ide çalıştırılması ile ilgilidir. Böylece bireyden en iyi şekilde yararlanma imkanı doğacaktır. Bireyin uzmanlık alanı belli bir işle ilgili olabileceği gibi herhangi bir fonksiyon veya daha önce çalıştığı bölge olabilir.

3.Denetim

İşleri gruplandırmada en geçerli denetim sisteminin kurulmasıyla faaliyetler daha etkin olarak yürütülebilir. Bu açıdan işleri ayırmaya önem verip denetimi kolaylaştırmak gerekir. Bölümlere ayırma işletmenin maddi ve beşeri kaynaklarının denetimini kolaylaştırıcı olmalıdır. Denetimi kolaylaştırmak için önce birbirini denetleyecek bireyleri ve mevkilerini belirlemek ve birbirinden ayırmak gerekir. Ayrıca karşılaştırmayı kolaylaştırmak için aynı özelliklere sahip bölümleri oluşturup bu bölümlerde sorumluluğun saptanmasına özen göstermek gerekir. Öte yandan gözetimin daha kolay olmasını sağlayan faaliyetleri fiziksel yakınlıklara göre gruplamak uygun olur.

4.Giderleri Azaltma İlkesi

Örgüt yapısının kurulmasında çeşitli birimlerin oluşturulması işletme yönünden yeni maliyetler getirmektedir. Bölümlerin oluşturulmasında gerçek ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Burada personel politikasının önemli bir rol üstlenebileceğini söyleyebiliriz. Şöyle ki işletmede yeni bir bölüm açmak, yeni yönetici ve personel demektir. Yöneticiler buna karar verirken en rasyonel yolu seçip gereksiz masraflardan kaçınmak zorundadır.

5.Koordinasyon İlkesi

Koordinasyonu sağlamak tüm örgüt birimleri ile ilgili bir faaliyettir. İşletmede çeşitli fonksiyonlar arasında bir işbirliği sağlamak ve sorunları halletmek için koordinasyona önem vermek gerekir. Bu açıdan işletmede ki faaliyetlerin ve fiziki imkanların bölümlere uygun olarak dağıtılması koordinasyona yardımcı olacaktır. Benzer faaliyetlerin aynı bölüm altında toplanması kendi içinde bir koordinasyon sağladığı gibi uygun bir bölümlendirme sonucu bölümler arasında da koordinasyon kolaylaştırılmış olur.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir