You are here
Home > Programlar > Makro Excell

Excell VBA-Programlamaya Giriş-Karar Yapıları

Programlama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de döngüler ve karar yapılarını doğru bir şekilde oluşturmaktır. VBA programlama da bulunan çoğu yapı diğer programlama dilleri tarafından da desteklenmektedir. Bu yapıları kısaca özetlemek gerekirse 6 maddeye ayırabiliriz. Bu maddelerden bu yazımda karar yapılarını anlatacağım. 1222

Excell VBA-Alan Nesneleri ve Kullanımı

Ms Excell ne kadar da görsel olarak düşünürsek düşünelim aslında tam anlamıyla hücrelerin taşıdığı alan nesneleri üzerine kuruludur. Yaptığımız herhangi bir işlem bir hücreye değer girme vb. diğer işlemlerin hepsi aslında arka planda alan nesneleri üzerinde tutulmaktadır. VBA' yı kullandığımızda bunları gayet iyi anlayacaksınız.  Bu alan nesneleri range, cells, offset,

Excell VBA-Operatörler

Operatörler programlardaki iki sayı veya sayısal ifade arasında matematiksel işlemleri, karşılaştırma işlemlerini veya mantıksal işlemleri gerçekleştirirler. Toplama, çıkarma en basit örnekleridir. 1153

Excell-VBA-Fonksiyonlar

Önceki yazımda modülleri ve değer döndürmeyen prosedürleri anlatmıştım. Bu yazımda ise değer döndüren prosedürleri yani fonksiyonları anlatmaya çalışacağım. Fonksiyonlar adlandırılırken değişken isimlendirme kurallarına tabi tutulurlar. Genel olarak yazımı şu şekildedir; Function FonksiyonAdı (Parametre as Tipi) as tipi İşlemler….                 FonksiyonAdi= Parametre İşlem Fonksiyon sonu Öncelikle basit bir örnek yapıp anlatmaya çalışıyım. Excell çalışma sayfamımızı  açtıktan sonra Alt+F11

Excell VBA-Modüller ve Prosedürler

Modüller, VBA makro kodları yazılan kod sayfalarıdır. Fonksiyonlar ve temel prosedürler ise çalıştırılacak kod parçaları oluşturabilecek iki yöntemdir. Modüller, çalışma sayfalarındaki yeni bir çalışma sayfası eklenmesi veya çalışma sayfasının kapatılması gibi olaylarla çalışmazlar. Modüller genel anlamda prosedürlerin tanımlanması için vardır. VBA projelerinde gerekli fonksiyonların ve prosedür olarak bilinen temel prosedürlerin depolaması

Excell-Makroya Giriş

Her şeyden önce Excel Nedir? Oldukça gelişmiş bir hesap tablosu olan Excel Programı 1.048.576 satır, 16.384 sütundan oluşmaktadır, toplamda hücre sayısı  17.179.869.184 ’tür 104

Top