C#-.Net Framework

12 posts

C#-.Net Framework ‘un bizlere sunduğu LINQ bağlantısını kullanarak veritabanından verilerin nasıl işlendiğini ve bu verilerin  form üzerindeki aktivitelerinin nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım.