C# LINQ To SQL

36 posts

C# LINQ To SQL

LINQ To SQL Nedir ?

LINQ sorgusu, Language Inregrated Query (Dil ile bütünleşik sorgu) anlamına gelmektedir. .Net Framework 3 ile kütüphaneye eklenebilirken 3.5 sürümü ile .Net Framework içerisinde sunulmaya başlanmıştır. Nesne yönelimli programlama yöntemlerinin kullanılması ile birlikte, elde bulunan nesnelerden ihtiyaç duyulan nesnelerin sürekli süzülmesi gerekmektedir. Bu işlemler için kullanılan temel algoritma ise eldeki nesnelerin bir döngü ile tek tek ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olup olmadığının kontrol edilmesidir. Ancak bazen elde edilen verilerin sıralanması gerekmektedir. Onlarca yüzlerce satır kaplayan klasik yöntemler yerine LINQ kullandığınızda bu işlemleri 2 3 satırlık kod haline getireceksiniz.

LINQ To SQL ve LINQ bazen birbirlerine karıştırılmaktadır. LINQ To SQL, öncelikle bağlanmamız gereken veritabanımızın şemasını içeren dbml uzantılı dosyalar oluşturuyoruz. Ayrıca şemayı kullanacak bir sınıfta bizim için hazırlamakta. Artık bu sınıf üzerinden yapacağımız sorgular için LINQ To SQL LINQ dilinde gelen sorguyu analiz edip SQL diline çevirmekte ve belirtilen veritabanına bu sorguları iletmekte. Ardından gelen sonucu yine sorguda belirtilen yapı ile karşılaştırıp karşılığında kullanımımıza hazır nesneler döndürmektedir.