Sorgulara Giriş-Select,Where,Distinct

MS SQL’in bir sorgulama diline sahip olduğunu söylemiştik. Oluşturduğunuz veri tabanındaki bilgileri sorgulama yaparak C#, Delphi, Visual Basic, Asp vb. programlarında kullanabilirsiniz. Eğer bu programlarda veri tabanına ihtiyacınız varsa MS SQL, Acces,  MYSQL gibi programlardan yararlanarak veri tabanını kurmanız gerekmektedir.

MS SQL de sorguları yapmak için seçili veri tabanımızdan “New Query” diyerek sorgulama penceresini açabiliriz.

İlk sorgumuz kayıtları listelemek için kullanacağım select komutudur. Bir veya birden fazla tablo için kullanabiliriz. Kullanımı şu şekildedir.

SELECT * FROM tablo_ismi

Önceki yazımda oluşturduğumuz veri tabanının içeriğini doldurduktan sonra, “New Query” seçeneğine gelerek yeni bir sorgu sayfası açtık. Ardından ilk sorgumuz olan select yazdık ve öğrenciler tablosunu listeledik. Eğer ben bu listeden belirli kolonları çekmek istiyorsam kolon adlarını aralarında virgül koyarak yazmalıyım.

Öğrencilerin adısoyadını ve bölüm id lerini listeledik

Bir diğer sorgumuz where sorgusu. Türkçe anlamı nerede olan sorgu da kullanışı itibari ile anlamıyla aynıdır. Aradığımız bilginin nerede olduğunu sorgulamak için kullanırız. Yani belirli bir şartımız  varsa sadece o şartı uygulamak için where sorgusunu kullanırız. Kullanımı şu şekildedir:

SELECT * FROM Tablo_Adi Where Kolon Adı=Aradığımız değer(Eğer aradığımız değer bir metinse yani kullandığımız veri tabanındaki gibi isimse ‘Aradığımız değer’ şeklinde yazmalıyız aksi takdirde hiçbir sonuç elde edemezsini

Bu yazıdaki son sorgumuz distinct sorgusu. Tekrarlanan verileri teke indirmeyi sağlayan sorgudur. Mesela bir dersi birden fazla kişi seçebilir ve tabi ki de birden fazla ders vardır. Eğer biz derslerin kodlarını veya adlarını sorguladığımızda o derslerin sadece kodları gözükür. Aksi halde normal bir sorgulama yaptığımızda bir her dersi kimin seçtiğini gösterir ve aynı dersi tekrar tekrar herkes için gösterecektir.  Select’te olduğu gibi bu sorguda da birden fazla kolon adı girebiliriz. Kullanımı şu şekildedir:

SELECT DISTINCT KOLONADI FROM TABLO ADI

Görüldüğü gibi dersleri alan birden fazla öğrenci var ancak sadece derslerin id lerini sorguladık

 

Örnek Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon

Normalizasyon, veritabanının tasarım aşamasında veri tekrarını, veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için gerçekleştirilen işlemlerdir. Yani bir veri tabanının en sade haline normalizasyon denir. Gerek tasarım konusunda olsun gerekse sorgu yazma kısımlarında olsun tablolar arasındaki bir çok tutarsız bağımlılığı ortadan kaldırma normalizasyonun temel amacıdır.

Daha fazlasını oku

Veri Tabanına Giriş

Veritabanı, herhangi bir konuda birbirleri ile ilişkili verilerin sistematik olarak oluşturduğu yapılardır. Günümüzde eğer herhangi bir alanda veriler sistematik olarak saklanacaksa mutlaka veritabanı sistemlerine ihtiyaç duyulur. Okullarda ki kitapların saklanması ya da mesela bir marketin ürün stoklarının saklandığı, bankalardaki müşteri bilgilerinin saklandığı vb. birçok örnek aslında hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan bir sistemdir veritabanı.

Daha fazlasını oku