You are here
Home > Microsoft SQL

SQL-OPERATÖRLER

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi SQL veri tabanın da sorgulama yaparken çeşitli operatörler kullanırız. Bunlardan ilki mantıksal operatörlerdir. And, Or ve Not operatörleri mantıksal operatörlerin içinde yer almaktadır. Birden fazla koşula bağlı SQL ifadeleri oluşturmamızı sağlarlar, diğer bir deyişle ise birden fazka kriter belirterek sorgulama yapmamızı sağlarlar. And(ve): Belirtilen tüm koşulları AND

Sorgulara Giriş-Select,Where,Distinct

MS SQL'in bir sorgulama diline sahip olduğunu söylemiştik. Oluşturduğunuz veri tabanındaki bilgileri sorgulama yaparak C#, Delphi, Visual Basic, Asp vb. programlarında kullanabilirsiniz. Eğer bu programlarda veri tabanına ihtiyacınız varsa MS SQL, Acces,  MYSQL gibi programlardan yararlanarak veri tabanını kurmanız gerekmektedir. MS SQL de sorguları yapmak için seçili veri tabanımızdan "New Query"

Örnek Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon

Normalizasyon, veritabanının tasarım aşamasında veri tekrarını, veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için gerçekleştirilen işlemlerdir. Yani bir veri tabanının en sade haline normalizasyon denir. Gerek tasarım konusunda olsun gerekse sorgu yazma kısımlarında olsun tablolar arasındaki bir çok tutarsız bağımlılığı ortadan kaldırma normalizasyonun temel amacıdır. 1026

Microsoft SQL Server Ve Veri Tipleri

Microsoft firmasına ait veritabanı sunucu yazılımı, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Veri depolama, gruplama, analiz etme işlevlerine sahiptir ve bu işlevleri kısa sürede gerçekleştirir. Verilerin organizasyonunu merkezi olarak gerçekleşir. Diğer programlarda olduğu gibi benzer isimli veri tipleri mevcuttur. 1023

Veri Tabanına Giriş

Veritabanı, herhangi bir konuda birbirleri ile ilişkili verilerin sistematik olarak oluşturduğu yapılardır. Günümüzde eğer herhangi bir alanda veriler sistematik olarak saklanacaksa mutlaka veritabanı sistemlerine ihtiyaç duyulur. Okullarda ki kitapların saklanması ya da mesela bir marketin ürün stoklarının saklandığı, bankalardaki müşteri bilgilerinin saklandığı vb. birçok örnek aslında hayatımızın birçok yerinde karşımıza

Top