You are here
Home > Matlab Soru Çözümü (Page 2)

Kutu Grafiği-Matlab Soru ve Çözümleri(90/100)

İstatistiksel anlamda nicel verileri gözlemlemek için kullanacağımız kutu grafiğini kullanırız. Kutu grafiği bir gruptaki üst sınırı, alt sınırı ve medyan değerlerini görmemizi sağlamaktadır. İngilizcesi "Box Plot" olduğundan Matlab ortamında da boxplot fonksiyonunda kullanılır. Önceki soruda olduğu gibi rastgele veriler ile çözümünü yapalım. 1671

Süreç Yeterlilik Analizi-Matlab Soru ve Çözümleri(89/100)

İstatistik ve kalite derslerinde gördüğümüz, müşteri beklentilerine göre bir sürecin ne kadar değişkenlik gösterdiğini gözlemleyebilmek için süreç yeterlilik analizi yapmaktayız. Bunu uygulamamız sebebi müşteriye ürünler için bir seçim yapma olanağı sunmamızdır. Ayrıca işletmenin kaliteye ne kadar önem verdiğini gözler önüne sermektedir. 1666

İntegral Alma-Matlab Soru ve Çözümleri(87/100)

Genel olarak bir sayısal integral alma işlemini Matlab ortamında yapabilmemiz için basit bir fonksiyon kullanacağız. Bu fonksiyon (quad) tekrarlı integraller için eğrisel alan toplamı yaklaşımını kullanan düşük dereceli bir yöntemdir. Sembolik işlemlerde ise int fonksiyonunu kullanırız. 1651

Lineer Denklem Sistemi-Matlab Soru ve Çözümleri(81/100)

Sayısal analiz derslerinden veya lineer cebir derslerinden lineer denklem sistemleri tanıdık gelmiştir. Lineer denklem sistemleri için en çok kullanılanlardan bir tanesi de Gauss Eliminasyon Yöntemidir. Ancak Matlab ortamında lineer denklem sitemlerini çözebileceğimiz 6 farklı yol vardır. Bir denklem sistemi verelim ve bunun çözüm kümesini bulmak için şu işlemleri yaparız. 1625

Top