Posted on: 19 Ağustos 2019 Posted by: alidemirkaya Comments: 0

1 Yeni Mezun 1 Yeni Sistem -Bakımları Kontrol Etmemiz Gerekiyor

Mesai saatleri devam ediyor. Bu yazdıklarımı aslında günü gününe sizlere iletmek istemiştim ancak belirli bir başlık altında toplayıp ilerlemek daha uygun gibi geldi. ERP sistemlerinin işleyişleri ve içerikleri hakkında bir sürü araştırmaları yapmıştım ve aklımda bir çok fikir yer edinmişti.

Yapmak ve uygulamak istediğim birçok şey vardı. Hangisine zaman ayırmalıyım ya da nereden başlamalıyım benim için önemli bir konuydu. Şöyle düşünebilirsiniz, yeni mezunsunuz bir şeyleri hemen yapmak hemen uygulamak daha doğrusu el ile tutulabilir bir proje görmek istiyorsunuz. Aklıma ilk gelen ve önceden de başladığım tedarikçiler kısmıydı. Malzemeleri tanımlayıp bu malzemeler nerden geliyor, bu tedarikçiler arasında ki değişimler, teklifler ve teklif karşılaştırmaları, satın alma sipariş işlemleri, tesellüm tutanakları, fatura işlemleri vb. gibi fonksiyonların yazılmasıyla başlamayı düşünmüştüm.

Bunları bir yana bırakalım şimdi. Bilgisayarımın kurulması biraz zaman aldığından dolayı hala da kişisel bilgisayarımdan küçük küçük uygulamalar geliştirmeler yapıyordum. Bunlardan bir tanesi Excel üzerinde ki işlemlerdi. Çünkü bazı dosyalar Excel halindeydi ve bir önceki yazıdan hatırlayacağınız üzere Excel ‘den verileri çekip analiz etmem gerekiyordu. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra küçük bir toplantı yaptık. Bu toplantı da yapacağım bazı işlerin detaylarını tekrar konuşmuştuk.

“Her bir tezgahta bu tezgahların zamanlarını tuttukları bir form var. Bu form üzerine işçiler kaç saat çalıştıklarını yazıyorlar ve verimlilik hesabının günlük, aylık ve yıllık olarak gösterilmesi gerekiyor. Buradaki makineler hem ağır hem de pahalılar. Bu yüzden sürekli olarak bakım yapılması gerekiyor. Aksayan bir bakım olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bakımlar ise günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım olarak çeşitli başlıklar altında toplanıyor ve bu bakımlarda yapılacak olan işlemler de birbirinden farklılar. Şu anda malzemeler kayıt altında ancak ürün ağacımız yok. Bu işleri tamamladıktan sonra sıra ürün ağacında zaten. . İş emirleri bizim için önemli, şu anda formlar halinde iş emirlerini çıkartıyoruz ancak bunların sistemde tutulup ekranda gösterilmesini ve ekranda tamamlanmasını istiyorum. Tabi ki de bunların takibini amirler yapacak ve aynı zamanda operasyonlar gösterilecek”

Bu toplantıdan önce kendisi Excel üzerinden bir dashboard hazırlayarak bana göstermişti. Takiplerini yaptıkları formların hemen hemen hepsini Excel üzerinden göndermişti. Şimdi toplantı notlarına dönelim. Eğer ki iş emirlerini bir yerden çıkartıyorlarsa ve bunları işçilere ulaştırıyorlarsa sunucuda bunlara rastlamak mümkün gibi gözüküyor. O yüzden bunu bilgisayar gelip sunucular kurulduktan sonra halletmem gerektiğini düşündüm. Söylenenleri düşündükten sonra form tasarımları yavaş yavaş kafamda oturtmaya çalışıyordum bir yandan da Excel dosyasındaki tabloları inceliyorum. Aklımdaki tasarımların çizimlerini gerçekleştirmiştim. Biraz daha vakit geçirip kaba taslak bir tasarımda oturtursam ilk işimiz bitecek gibi. Ama sorun şu ilk işe nereden başlayacağıma henüz karar verememiştim. Ancak bu gidişle bakımlar gibi duruyor.

Başlamanın doğru olacağı en iyi konu bakımlar olabilir diye düşündüm ve tasarım için kollarımı sıvamıştım. Bakım sayfası 2 türlü olacaktı : Veri girişi ve veri takibi. Giriş her bir makine de ki personel tarafından yapılacaktı. Takibini ise üretim müdürü yapabilecekti.

Temel başlıklara mutlaka dikkat edilmesi gerekiliyordu.

  • Arayüz basit ve anlaşılır olmalı
  • Bakımlar farklı ve bu yüzden bakımın içerikleri de farklı olmalı
  • En son Bakımdan itibaren kaç gün geçtiği görülebilmeli
  • Bir bakımda bütün maddeler yerine getirildi mi ?

Bu gibi soruların cevaplarını en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bir diğer mesai saatinde görüşmek dileğiyle.

Leave a Comment